ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Η εταιρία μας θα σας καθοδηγήσει έτσι ώστε , η δομημένη καλωδίωση των γραφείων σας να αποτελέσει το εργαλείο για την οργάνωση της επιχείρησης σας, που την καθιστά ανταγωνιστική , παραγωγική & προετοιμασμένη κατάλληλα για μελλοντικές ανάγκες & απαιτήσεις.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις μιας επιχείρησης για ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας μηχανών σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων συχνά δημιουργούσε πρόβλημα, αφού οι καλωδιώσεις, που υπήρχαν ή ακόμα και αυτές που εγκαθίστανται και σχετίζονταν με την τεχνολογία αυτή, δεν μπορούσαν λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά. Σε αυτόν τον τομέα, η εταιρία μας, έχοντας κατασκευάσει πληθώρα διαφορετικών συστημάτων δομημένης καλωδίωσης, προτείνει τις κατάλληλες λύσεις με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια, αλλά κρατώντας το κόστος εγκατάστασης σε λογικά πλαίσια.

terralogic

Business Software & IT services

Βασικό χαρακτηριστικό των δικτύων της Δομημένης καλωδίωσης αποτελεί η τυποποίηση των υλικών και η κατασκευή σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ώστε να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

cat 3: Για χρήση τηλεφωνικών σημάτων όπου επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 16 ΜΗz.
cat 5: Για χρήση τηλεφωνικών και σημάτων Η/Υ για δίκτυα, όπου επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100ΜΗz.
cat 5e-6-7e: Για χρήση δίκτυων Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet.
Η πιστοποίηση θα εγγυάται ότι το καλωδιακό σύστημα ανήκει στη αντίστοιχη κατηγορία και ότι είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα. Οι προμηθευτές-εγκαταστάτες θα πρέπει να υποβάλλουν και το σχετικό υπόδειγμα εγγύησης του Κατασκευαστικού Οίκου από το οποίο προκύπτουν.

Με άλλα λόγια όταν μιλάμε για δομημένη καλωδίωση αναφερόμαστε στην
μελέτη και κατασκευή ενός δικτύου καλωδιώσεων και υλικών ασθενών ρευμάτων, που γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο διεθνώς αναγνωρισμένο για τη διαχείριση και την μεταφορά πληροφοριών (εικόνα, ήχος, δεδομένα).

Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη, τον χώρο που θέλει να εκμεταλλευτεί, τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις του δικτύου, διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θα μελετήσει, σχεδιάσει και εγκαταστήσει ένα δίκτυο το οποίο θα είναι:

Ασφαλές
Γρήγορο
Αποτελεσματικό
Εύκολα διαχειρίσιμο
Οικονομικό