ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Οι μηχανικοί δικτύων της TERRALOGIC έχουν πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση και σχεδιασμό πολύπλοκων και απαιτητικών εγκαταστάσεων δικτύων LAN – WAN.

Σε κάθε υλοποίηση στόχος μας είναι η παροχή άρτιων λύσεων που προστατεύουν το δίκτυο του πελάτη χωρίς όμως να παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες και χρήστες, τηρώντας πάντα τους απαραίτητους κανόνες και προδιαγραφές.

terralogic

Business Software & IT services

H Terralogic αναλαμβάνει:

Την προμήθεια και παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού

– Routing & Switching
– Security – Firewalls
– Wireless LAN

Τη σύνταξη μελέτης και την παραγωγή ολοκληρωμένων προτάσεων βελτίωσης για επέκταση και αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτυακών εγκαταστάσεων που αφορούν:

Την σωστή δρομολόγηση IP τηλεφωνίας και τηλεματικών εφαρμογών
Την δημιουργία VPN για τη λειτουργία εικονικών δικτύων πρόσβασης
Την εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής πρόσβασης τοπικού δικτύου (δομημένη καλωδίωση) και οπτικών ινών.

Τη μελέτη – σχεδίαση ολοκληρωμένων υποδομών για να φιλοξενήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (Computer Room, ηλεκτρολογική εγκατάσταση).

Tην αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής με σύγχρονα μέσα (Professional Site Surveys) από μηχανικούς της εταιρείας μας

Οι μηχανικοί δικτύων της Terralogic έχουν πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση και σχεδιασμό πολύπλοκων και απαιτητικών εγκαταστάσεων δικτύων LAN – WAN.

Η εκπαίδευσή τους είναι συνεχής, γεγονός που εξασφαλίζει την γνώση σε πρόσφατες τεχνολογίες και εξελίξεις σε ότι έχει σχέση με την ασφάλεια πρόσβασης και την σωστή εφαρμογή των κανόνων δρομολόγησης.